Linki yeni pencerede açmak

2008-04-27 13:28:00

Web sayfanızda herhangi bir linki otomatik olarak yeni pencerede açmak için gerekli kod; <a target="_blank" href="http://www.htmlkod.tr.gg">html kodları</a> Kodları kendinize göre düzenleyiniz.Buradaki mantık yeni pencerede açmak için target_blank öğesini kullandık. Devamı

Yazıya link vermek

2008-04-27 13:27:00

Sitenizde yazdığınız herhangi bir yazıya link vermek için örnek kod; <a href="http://www.htmlkod.tr.gg">html kodları</a></div>Kodlar içerisindeki URL ve html kodları kısmına sitenizin adresini ve açıklamasını yazın. _uacct = "UA-2594508-11"; urchinTracker();   Devamı

Yazı html kodlar 4

2008-03-29 14:22:00

**ZNIZAY**<P style="MARGIN: 0px"></P> <MARQUEE style="FILTER: wave(add=10,phase=1,freq=3,strength=30)" scrollAmount=0scrollDelay=0 direction=down width=100 height=226><FONT color=red size=6> <CENTER><B><BR>"<BR>"<BR>Z<BR>N<BR>I<BR>Z<BR>A<BR>Y<BR>"<BR>"</B></CENTER></FONT></MARQUEE>     YAZINIZYAZINIZ   <a href="http://www.crazyprofile.com/marquee_effects/Marqueeeffects.asp" target="_blank" style="text-decoration:none"><marquee behavior=alternate direction=up scrollamount=2 scrolldelay=65 height=80 style="Text-align;filter:wave(add=0,phase=1, freq=1,strength=15,color=.FFFFFF)"><center>YAZINIZ<br>YAZINIZ</center></marquee></a>      <embed src='http://www.crazyprofile.com/textmaker/ripple.swf' width='635' height='50' FlashVars='mess=buraya yazabilirsin' quality='high' bgcolor='#000000 align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'/></embed><br><div></font></a></div></br> ... Devamı

YAZI HTML KODLAR 2

2008-03-29 14:08:00

ÖRNEKTE GÖRÜLEN AHANDA BU HTML KODU   <CENTER><DIV id=texture style="WIDTH: 372px; HEIGHT: 18px"><IMG height=1 src="http://kr.img.blog.yahoo.com/ybi/1/63/8e/gene7299/folder/3/img_3_14_4?1115913833.gif" width=372 align=right><IMG height=15 src="http://kr.img.blog.yahoo.com/ybi/1/63/8e/gene7299/folder/3/img_3_14_9?1115913832.gif" width=437 align=right> <DIV style="FONT-SIZE: 12px; FILTER: Chroma(color=#FCFBFA); FLOAT: left; WIDTH: 441px; HEIGHT: 16px; BACKGROUND-COLOR: #000000" align=center><FONT color=#fcfbfa> <b><font size="2"> <marquee class="kyazi" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" width="440"> ÖRNEKTE GÖRÜLEN AHANDA BU HTML KODU </FONT></font></b></DIV></DIV></marquee></CENTER>     YAZINIZ!!! <MARQUEE direction="up" scrollAmount="0scrollDelay=0" style="filter:wave(add=10,phase=1,freq=2,strength=35)" width="100" height="126"><FONT style="font-family:tahoma ;font-size:20px;color:#FF99cc"><CENTER><B><BR><BR>Y<BR>A<BR>Z<BR>I<BR>N<BR>I<BR>Z<BR><BR>!!! </B></CENTER></FONT></MARQUEE></TEXAREA></P>     YAZINIZ<MARQUEE DIRECTION="UP" SCROLLDELAY="1" SCROLLAMOUNT="1" WIDTH="107" STYLE="text-align:left;filter:wave(add=2, phase=10, freq=5, strength=100);" height="126"><center><font face="tahoma"><font color="blue" size="4"><br>Y<br>A<br>Z<br>I<br>N<br>I<br>Z</font></font></center></MARQUEE><MARQUEE direction="up" scrollAmount="0scrollDelay=0" style="filter:wave(add=10,phase=1,freq=2,strength=30)" width="100" height="126"><FONT color="#ff3399" size="4"><CENTER><B><BR>Y<BR>A<BR>Z<BR>I<BR>N<BR>I<BR>Z<BR>!</B></CENTER>&... Devamı

HABER HTML KODLAR 2

2008-03-29 14:06:00

<!-- Kayan Haberler --><TABLE borderColor=#FF6600 height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=540 border=0> <MARQUEE onmouseover=this.stop(); onmouseout=this.start(); scrollAmount=4 scrollDelay=10> <A href="http://www.f5haber.com/" target=_blank><IMG class=TABLORED height=31 src="http://www.f5haber.com/images/f5logo.gif" width=95 border=0></A> <A href="http://www.haberturk.com/" target=_blank><IMG class=TABLORED height=31 src=" http://www.haberturk.com/medyalink/haberturk.jpg" width=95 border=0></A> <A href="http://www.haberx.com/" target=_blank><IMG class=TABLORED height=31 src="http://www.haberturk.com/medyalink/haberx.gif" width=95 border=0></A> <A href="http://www.haber7.com/" target=_blank><IMG class=TABLORED height=31 src="http://www.haberturk.com/medyalink/haber7com.gif" width=95 border=0></A> <A href="http://www.cnnturk.com/" target=_blank><IMG class=TABLORED height=31 src="http://www.f5haber.com/site/1_k.gif" width=95 border=0></A> <A href="http://www.internethaber.com/" target=_blank><IMG class=TABLORED height=31 src="http://www.haberturk.com/medyalink/internethaber.gif" width=95 border=0></A> <A href="http://www.havadis.net/" target=_blank><IMG class=TABLORED height=31 src="http://www.haberturk.com/medyalink/havadisnet.gif" width=95 border=0></A> <A href="http://www.ntv.com.tr/" target=_blank><IMG class=TABLORED height=31 src="http://www.haberturk.com/medyalink/NTV.gif" width=95 border=0></A> <A href="http://www.jurnalturk.com/" target=_blank><IMG class=TABLORED height=31 src="http://www.haberturk.com/medyalink/jurnalturk.gif" width=95 border=0></A> <A href="http://www.samanyoluhaber.com/" target=_blank><IMG class=TABLORED height=31 src="http://www.haberturk.com/medyalink/smnylhaber.gif" width=95 border=0></A> <A href="http://... Devamı